Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Abstinensbehandling altid under lægelig medvirken

 

Vores fremgangsmåde ved abstinensbehandling er godkendt af myndighederne.

 

Abstinensbehandling sker altid efter et individuelt planlagt forløb, der er ordineret af vores læge, som også fører tilsyn med abstinensbehandlingen.

 

Behandlingscenter Tjele er i henhold til lovgivningen på området godkendt af Sundhedsstyrelsen.

 

På Tjele Søgården har vi egne læger og sygeplejersker, så du og din familie kan være helt sikker på, at de faglige rammer er i orden ved behandlingen af abstinenser.

 

Opstart af abstinensbehandling - scoreskemaet

Ved indskrivning er der nogle helt faste procedurer, som vi skal følge. Den sygeplejerske eller sygevagt, der foretager indskrivning taler med dig om dit misbrug og spørger blandt andet, hvornår du sidst har drukket eller taget medicin eller andet. Derefter bliver du scoret på nogle fastlagte målepunkter efter et såkaldt scoreskema til scoring af abstinenser. Det er på baggrund af denne scoring, at lægen tager stilling til abstinensbehandling.

 

Scoreskema til scoring af abstinenser anvendes overalt inden for sundhedsvæsenet. Målepunkterne er både fysiske symptomer f. eks. puls, blodtryk og temperatur og psykiske symptomer som f.eks. bevidsthedsniveau (orientering om egne data samt tid og sted) og søvn.

 

På baggrund af denne score fastlægger den vagthavende læge en eventuel abstinensbehandling.

 

Abstinensbehandling foregår medicinsk 

Mange afhængige har prøvet med "en kold tyrker" og ved, hvor ubehageligt det er. Ikke nok med, at det er ubehageligt, det kan også være farligt. I abstinensfasen er hjerne så at sige overophedet og ubehandlet er der risiko for både abstinenskramper eller delirium. I værste fald kan abstinenser, hvis de ikke bliver behandlet, udvikle sig, så dit kredsløb bryder sammen, og du kan risikere at dø.

 

På Søgården hjælper vi dig skånsomt gennem abstinenserne med en medicinsk abstinensbehandling

 

I behandlingen af abstinenser har vores læger valgt at bruge chlordiazepoxid (Klopoxid eller Risolid). Denne medicin er gennemprøvet og meget effektiv i forhold til abstinenser og brugt under kontrollerede forhold er der meget få bivirkninger. Også internationale retningslinjer anbefaler denne type afrusningsmedicin.

 

Hvor længe varer abstinensbehandlingen?

Abstinensbehandling betyder, at du bliver trappet langsomt ud af den medicin, lægen har ordineret til dine abstinenser. En abstinensbehandling efter alkoholmisbrug varer normalt en lille uge. Har du misbrugt medicin, hash eller andre stoffer varer behandlingen længere.

 

Sammen med den medicinske behandling af abstinenserne tilbyder vi også NADA akupunktur og forskellige former for wellness.

 

Abstinensbehandling lyder måske lidt utrygt. Du er velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål eller brug for at tale om dine problemer. Det er GRATIS og helt uforpligtende.

 

 

 

 


Tjele Søgården dækker hele Danmark - Omsorg og udredning - Afrusning