Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Abstinensbehandling altid under lægelig medvirken

 

Vores fremgangsmåde ved abstinensbehandling er godkendt af myndighederne.

 

Abstinensbehandling sker altid efter et individuelt planlagt forløb, der er ordineret af vores læge, som også fører tilsyn med abstinensbehandlingen.

 

Behandlingscenter Tjele er i henhold til lovgivningen på området godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

På Tjele Søgården har vi egne læger og sygeplejersker, så du og din familie kan være helt sikker på, at de faglige rammer er i orden ved behandlingen af abstinenser.

 

Abstinensbehandling lyder måske lidt utrygt. Du er velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål eller brug for at tale om dine problemer. Det er GRATIS og helt uforpligtende. Ring på 7020 4080 - vi svarer hele døgnet.

 

Opstart af abstinensbehandling - scoreskemaet

Ved indskrivning er der nogle helt faste procedurer, som vi skal følge. Den sygeplejerske eller sygevagt, der foretager indskrivning, taler med dig om dit misbrug og spørger blandt andet, hvornår du sidst har drukket eller taget medicin eller andet. Derefter bliver du scoret på nogle fastlagte målepunkter efter et såkaldt scoreskema til scoring af abstinenser. Det er på baggrund af denne scoring, at lægen tager stilling til abstinensbehandling.

 

Scoreskema til scoring af abstinenser anvendes overalt inden for sundhedsvæsenet.

 

Målepunkterne er blandt andet: 

 

Fysiske symptomer

  • Puls

  • Blodtryk

  • Temperatur 

 

Psykiske symptomer

  • Bevidsthedsniveau (orientering om egne data samt tid og sted)

  • Søvn

 

På baggrund af scoren fastlægger den vagthavende læge en eventuel abstinensbehandling.

 

Abstinensbehandling foregår medicinsk 

Mange afhængige har prøvet med "en kold tyrker" og ved, hvor ubehageligt det er. Ikke nok med at det er ubehageligt, det kan også være farligt. I abstinensfasen er hjernen så at sige overophedet, og ubehandlet er der risiko for abstinenskramper eller delirium. I værste fald kan abstinenser, hvis de ikke bliver behandlet, udvikle sig, så dit kredsløb bryder sammen, og du kan risikere at dø.

 

På Søgården hjælper vi dig skånsomt gennem abstinenserne med en medicinsk abstinensbehandling

 

I behandlingen af abstinenser har vores læger valgt at bruge chlordiazepoxid (Klopoxid eller Risolid). Denne medicin er gennemprøvet og meget effektiv i forhold til abstinenser, og brugt under kontrollerede forhold er der meget få bivirkninger. Også internationale retningslinjer anbefaler denne type afrusningsmedicin.

 

Hvor længe varer abstinensbehandlingen?

Abstinensbehandling betyder, at du bliver trappet langsomt ud af den medicin, lægen har ordineret til dine abstinenser. En abstinensbehandling efter alkoholmisbrug varer normalt en lille uge. Har du misbrugt medicin, hash eller andre stoffer, varer behandlingen længere.

 

Sammen med den medicinske behandling af abstinenserne tilbyder vi også NADA akupunktur og forskellige former for wellness.

 

På Søgården kan du altid være sikker på en lægelig overvåget og nænsom abstinensbehandling. Du eller dine pårørende er velkomne til at ringe på 7020 4080 og høre mere.

 

 

 

 

 

 


Tjele Søgården dækker hele Danmark - Omsorg og udredning - Afrusning