Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Medicinsk afrusning og behandling af abstinenser

 

Afrusning og abstinensbehandling. På Tjele Søgården har vi samlet sundhedsfagligt personale med specialviden om afrusning og abstinensbehandling.

 

På Søgården varetager vi medicinsk afrusning og abstinensbehandling efter et individuelt planlagt forløb.

 

Hvis du er påvirket ved indlæggelsen, er du i risiko for at få abstinenser, og derfor er det vigtigt, at din afrusning og videre abstinensbehandling sker i trygge og fagligt kompetente rammer.

 

Medicinsk afrusning - vi har ekspertisen

På Tjele Søgården er du i helt trygge og kompetente hænder under den medicinske afrusning og behandling af abstinenser.

 

Al behandling under afrusning af abstinenser sker efter lægelig ordination og under tilsyn af Behandlingscenter Tjeles virksomhedsansvarlige læge.

 

Behandlingscenter Tjeles afrusningsafdeling, Tjele Søgården, har fast tilknyttede læger, herunder en speciallæge i psykiatri. Desuden er afdelingen  bemandet med sygeplejersker med stor erfaring inden for afrusning og abstinensbehandling.

 

Der er mulighed for at komme i kontakt med en af centrets læger 24 timer i døgnet, hvis der skulle opstå spørgsmål eller komplikationer i forbindelse med afrusningen og behandlingen af abstinenserne.


Varigheden af abstinensbehandlingen på Søgården varierer. Som specialafdeling tager vi os særligt af længerevarende eller komplicerede afrusninger, og de enkelte centre under Behandlingscenter Tjele tager sig af de kortvarige afrusninger.

 

Medicinafhængighed, hashmisbrug eller blandingsmisbrug kræver oftest en længerevarende medicinsk afrusning, mens afrusning efter alkohol normalt er af kortere varighed.

 

Afrusning og abstinensbehandling foregår medicinsk 

Hvis du gennem lang tid, måske flere år, har drukket for meget, taget meget medicin eller røget meget hash bliver cellerne i hjernen vant til stoffet. Det betyder, at hjernecellerne og resten af kroppen reagerer, når du sætter dit forbrug ned eller helt stopper helt. Det er det, der kaldes abstinenser. Kroppen er blevet forgiftet på grund af alkohol eller andre stoffer, derfor taler man også om, at kroppen skal afgiftes - afgiftning.
 

Abstinenser kan blandt andet vise sig som:

 

  • Rysten på hænderne.

  • Svedeture.

  • Uro i dele af kroppen eller i hele kroppen.

  • Hjertebanken.

  • Hovedpine

  • Diarre

 

Glem alt om "en kold tyrker". Det er vigtigt, at afrusningen foregår medicinsk, for abstinenser kan være farlige. Hvis ikke du får behandling, kan abstinenserne udvikle sig til delirium,i værste fald kan dit kredsløb bryde sammen, og du kan risikere at dø.

 

Afrusning af abstinenser betyder medicinsk behandling af abstinenserne - afgiftning - suppleret anden behandling, bl.a. massage, NADA øreakupunktur, saltbade og en multivitaminkur. Du bliver også tilknyttet en rådgiver, så der er en fast person at tale med.

 

Videnskabelig forskning har dokumenteret, at medicin af typen benzodiazepiner er det mest virksomme i abstinensbehandlingen. Der er tale om stemningsændrende medicin, men den bliver givet som en nedtrapning i mindre og mindre doser, så du behøver ikke at være bange for at blive afhængig af medicinen.


Under afrusning af abstinenser mindskes abstinenssymptomerne.
 
I den medicinske afrusning hjælper vi dig igennem disse abstinenser på så smertefri en måde som muligt.

 

Medicinsk afrusning og abstinensbehandling – hvorfor?

Medicinsk afrusning og behandling af abstinenser sikrer dig, at du kommer igennem denne fase med så lidt smerte og ubehag som muligt. Andre vigtige formål er:

 

  • Medicinsk afrusning forebygger, at abstinenserne går over i mere alvorlige abstinensstadier som eksempelvis delirium, psykoser og lignende.

  • Medicinsk afrusning motiverer dig til at gøre noget ved dit problem ved at give omsorg og forståelse.

  • Medicinsk afrusning får rettet medicinske og sociale problemer.

  • Medicinsk afrusning får rettet på din fysiske tilstand - herunder ernæringsmangel.


Efter endt afrusning på Tjele Søgården er du klar til videre behandling på et af Tjeles centre, der varetager den egentlige afhængighedsbehandling.

 

Du kan altid ringe til os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dine alkoholproblemer - 70 20 40 80.
 

 


Tjele Søgården dækker hele Danmark - Omsorg og udredning - Afrusning