Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Behandling af abstinenser i Jylland 

Vores fremgangsmåde ved abstinensbehandling er godkendt af myndighederne.

 

Behandling af abstinenser eller afrusning i Jylland foregår på Behandlingscenter Tjeles specialafdeling, Søgården.

 

Vi har valgt at samle vores behandling af abstinenser i Jylland for at kunne tilbyde den optimale behandling i denne sårbare fase af misbrugsbehandlingen. Det betyder, at du får behandling af abstinenser i Jylland, selvom aftalen er, at du skal i alkoholbehandling på en af vores andre afdelinger. Når vores læger vurderer, at du er blevet stabil i din afrusning, bliver du flyttet til den afdeling, hvor den videre behandling skal foregå.

 

Søgården har samlet ekspertisen for behandling af abstinenser

Professionel behandling af abstinenser kræver medvirken af sundhedspersonale. På Behandlingscenter Tjeles specialafdeling for behandling af abstinenser i Jylland har vi egne læger og sygeplejersker, der sikrer dig den bedst mulige behandling af abstinenser.

 

Abstinensbehandlingen er altid ordineret af vores læge, og forløbet i afrusningen er tilpasset dine individuelle behov. Vores læger fører desuden løbende tilsyn med din abstinensbehandling.

 

Behandlingscenter Tjele har naturligvis de lovpligtige godkendelser fra Sundhedsstyrelsen.

 

Scoreskema - et værktøj i behandling af abstinenser

Vi har nogle godkendte procedurer og retningslinjer, som vi følger, når nye patienter bliver indskrevet.

 

Vi spørger ind til dit misbrug - hvad du har drukket, hvor længe det har stået på og ikke mindst, hvornår du sidst har drukket. Hvornår du sidst har drukket og hvor meget kan have betydning for din afrusning. Den sygeplejerske eller sygevagt, der foretager indskrivning taler med dig om dit misbrug og spørger blandt andet, hvornår du sidst har drukket.

 

Vi benytter også et såkaldt scoreskema, som er nogle målepunkter, der bruges i forbindelse med at vurdere graden af abstinenser. Målepunkter er f.eks. puls, blodtryk og søvn. Lægen tager stilling til behandling af abstinenser med udgangspunkt i scoringen.

 

Det scoreskema, der anvendes på Søgården, er det samme, som man bruger andre steder inden for sundhedsvæsenet if forbindelse med opstart af abstinensbehandling. Det er på baggrund af scoringen, at lægen tager stilling til abstinensbehandlingen.

 

Vores behandling af abstinenser hjælper dig skånsomt igennem

Alle, der har prøvet det, ved, hvor forfærdeligt det er at have abstinenser. Det er også en tilstand, der kan være farlig, og den kan tilmed udvikle sig livstruende. Derfor er det vigtigt, at abstinenserne behandles, og at det foregår på den rigtige måde.

 

Når du har abstinenser er hjernen på voldsomt overarbejde, og der kan være risiko for kramper eller delirium. Den medicin, vi bruger i behandling af abstinenserne, sikrer, at der kommer ro på hjernen, så du undgå disse tilstande.

 

Når du får ordineret den rigtige medicin i de rigtige doser, kommer du skånsomt gennem behandlingen af abstinenserne.På Søgården hjælper vi dig skånsomt gennem abstinenserne med en medicinsk abstinensbehandling

 

Både du og dine pårørende skal vide, at vores læger bruger gennemprøvet og effektiv abstinensmedicin i afrusningen af abstinenser. Al medicin har naturligvis bivirkninger, men brugt kortvarigt og under lægekontrol har de abstinensmedicin, vi bruger på Søgården ganske få bivirkninger.

 

Hvis du eller dine pårørende har spørgsmål omring behandling af abstinenser, er I velkomne til at ringe på 70 20 40 80 og få afklaret jeres spørgsmål eller usikkerhed.

 

 

 

 


Tjele Søgården dækker hele Danmark - Omsorg og udredning - Afrusning