Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Behandlingsforløbet under omsorg og udredning

 

Behandlingsforløb i omsorg og udredning på Tjele Søgården

 

Behandlingsforløbet under omsorg og udredning af misbrugere med et langvarigt misbrug er et tilbud, der især har været efterlyst af kommunerne, men Tjele Søgården modtager også mange private i omsorgsbehandlingen.

 

En stor del af vores patienter har haft mange indlæggelser på enten somatiske eller  psykiatriske sygehuse eller ophold på forsorgshjem. Flere har ikke modtaget noget relevant tilbud overhovedet, og mange har en Dobbeltdiagnose.

 

Fælles for denne gruppe af misbrugere er, at de er fysisk og psykisk nedslidte og dårligt socialt fungerende.


Desuden har de hverken kræfterne eller evnen til selv at kunne ændre livsstil og gå i behandling.

 

Behandlingscenter Tjele Søgården modtager denne gruppe i et omsorgs- og udredningsforløb. Behandlingsforløbet og rådgivningen er af samme høje kvalitet som vores øvrige tilbud.
 

Behandlingsforløbet bygger på faste rutiner

En god måde at hjælpe mennesker til at komme sig på er at fastholde en struktur i dagligdagen.

 

Hverdagen i et behandlingsforløb i omsorg og udredning på Tjele Søgården er struktureret efter et skema med nogle faste rutiner.
 

  • Kroppen er hver dag i fokus med gå-løbeture, træningsprogrammer

  • NADA (øreakupunktur), saltbad og massage

  • Alle får en lægeundersøgelse, og der tages blodprøver.

  • Der er daglig undervisning, gruppeterapi, individuelle samtaler, fællesmøder samt AA/NA-møder

  • Meditation og ture ud af huset

  • Der serveres sund mad, og alle får vitamintilskud

 

Kontakt trygt Tjele for at høre nærmere om omsorg og udredning. Telefonene er 70 20 40 80 - og vi svarer hele døgnet.

 

Målet i behandlingsforløbet i omsorg og udredning

Det hele overordnede mål i behandlingsforløbet er, at misbrugeren kommer til kræfter, får det bedre fysisk og psykisk og måske begynder at fatte håb for et bedre liv.

 

De fleste af vores patienter fortsætter i behandling af deres misbrug på et af vores andre døgncentre - Tjele Langsødal,Tjele Tågelund eller Tjele Orelund.

 

Nogle få vurderes efter en længerevarende behandling i omsorg og udredning at ville profitere bedst af et skræddersyet udslusningsforløb på et af vores jyske centre.

 

Andre skal, når behandlingsforløb i omsorg og udredning er afsluttet tilbage til deres hjemkommune og fortsætte i andre tilbud afhængig af udredningens resultater.

 

 


Tjele Søgården dækker hele Danmark - Omsorg og udredning - Afrusning