Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Behandlingscenter Tjele - faglighed og erfaring

 

Behandlingscenter Tjele i hjertet af Jylland

 

Behandlingscenter Tjele lige midt i Jylland ligger nær byerne nær byer som Viborg, Aalborg, Randers og Aarhus.

 

Centret har eksisteret siden 1990 og har gennem årene hjulpet adskillig tusinde afhængige og deres familier til et bedre liv. Erfaringen med behandling af både alkoholafhængighed og medicinafhængighed er stor og bred.

 

Faglighed, menneskelighed, respekt og empati har altid været blandt værdierne. Læs mere om Tjeles overordnede Idé - Vision - Mål

 

Igennem årene er Behandlingscenter Tjele vokset med flere centre, så virksomheden er i dag landsdækkende med døgnafdelinger i Jylland og på Sjælland og ambulante afdelinger i Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense og København.

 

Behandlingstilbuddet, der også er blivet udvidet gennem årene dækker:

 

 • Omsorg og udredning

 • Afrusning - afgiftning

 • Primærbehandling - det terapeutiske arbejde med afhængigheden

 • Efterbehandling

 • Udslusningsbehandling

 • Seniorbofællesskab

 • Familiebehandling for både voksne, børn og unge

 • Alkoholrådgivning og information

 • Ludomanibehandling

 • Behandling af sexafhængighed

 • Behandling af købemani

 • Forskellige kursusaktiviteter og andre projekter

 • Foredragsvirksomhed

 

Behandlingscenter Tjele - kvalitet og kvalitetsudvikling

Behandlingscenter Tjele har sit faste udgangspunkt i 12-trins programmet, vi behandler det hele menneske med respekt og værdighed for den enkelte.

 

Vi har altid lagt vægt på åbenhed over for nye tanker og ideer, i det omfang vi har ment, det kunne bidbrage til at optimere behandlingen af afhængige. Det er vigtigt  bestandig at søge at fastholde og udvikle kvaliteten.

 

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 overgik misbrugsbehandlings-området fra de daværende amter til kommunerne.

 

Behandlingscenter Tjele har gennem mange år samarbejdet med kommunerne. I den forbindelse er centret naturligvis godkendt af Socialtilsynet og kan findes på Tilbudsportalen, som er det offentliges landsdækkende oversigt over og formidling af oplysninger om kommunale, regionale og private tilbud

 

Centret har  samarbejdsrelationer og samarbejdsaftaler med mange virksomheder over hele landet.

 

Mange mennesker har i dag en sundhedsforsikring, hvori misbrugsbehandling også indgår. Behandlingscenter Tjele har i den forbindelse aftaler med de fleste forsikringsselskaber om behandling af afhængige med en sundhedsforsikring. Der er ganske høje krav til den behandlingsmæssige kvalitet fra forsikringsselskabernes side forud for indgåelse af disse aftaler.

 

Behandlíngscenter Tjele fagligheden i centrum

Faglighed er noget af det allervigtigste for et behandlingscenter. Den faglige standard skal være i orden på et sted, hvor mennesker behandles for alvorlig sygdom.

 

På Tjele kan du være sikker på vil du kun at møde medarbejdere, de er fagligt kvalificerede.

 

Personalet er tværfagligt sammensat af veluddannede fagfolk – alkoholrådgivere, læger, sygeplejersker, psykoterapeuter og sygevagter. Psykiater eller psykolog kan inddrages i behandlingsforløb, hvis rådgiverteamet vurderer, at der er behov for særlig hjælp ved følelsesmæssige problemer.

 

Ud over det faglige er det også ildsjæle, du møder, mennesker, der selv har været i misbrug og nu lever et liv uden brug af stemningsændrende stoffer.


Tjele Søgården dækker hele Danmark - Omsorg og udredning - Afrusning