Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Afhængighed af benzodiazepiner

 

 Afhængighed af benzodiazepiner

 

Afhængighed af benzodiazepiner udvikles ganske hurtigt, og der er tale om medicin med et højt misbrugspotentiale. Benzodiazepiner blev opdaget i 1955, og det første præparat af typen kom i handlen i 1960.

 

Benzodiazepiner er særdeles effektive i forhold til angst, søvnproblemer og indre uro. De virker muskelafslappende og krampehæmmende, hvorfor de også bruges ved epilepsi. Endelig bruges benzodiazepiner som beroligelse ved operationer og mindre kirurgiske indgreb.

 

Afhængighed af benzodiazepiner - alvorlige bivirkninger

Lige så effektive og værdifulde, som benzodiazepiner kan være ved kort tids brug, ligeså problematiske kan de blive ved længere tids anvendelse.

 

Afhængighed af benzodiazepiner kan ses i mindre omfang efter ca. fire ugers brug, og abstinenssymptomerne tiltager over tid. Abstinenserne er langvarige og kræver en veltilrettelagt nedtrapning.

 

Ligeledes udvikles der hurtigt tolerans, så der skal større og større doser til at opnå den samme virkning.

 

Af øvrige bivirkninger kan nævnes:

 

  • Koncentrationsbesvær

  • Hukommelsessvigt

  • Svimmelhed, døsighed, risiko for fald

  • Depression og forøget risiko for selvmord

  • Følelsesmæssig ustabilitet

  • Ved overdosis kombineret med andre lægemidler eller alkohol øget risiko for dødsfald

  • Ved graviditet påvirkes fosteret

 

Benzodiazepiner bør kun ordineres og bruges meget kortvarigt, hvilket fremgår af indlægssedlen. Æsken er mærket med en rød trekant, og lægen skal anbefale en kørselspause ved ordination.

 

Forbruget af benzodiazepiner har været dalende, og der føres nøje tilsyn med ordinationen fra sundhedsmyndighederne.

 

Afhængighed af benzodiazepiner - professionel behandling 

Har du fået benzodiazepiner gennem længere tid, kan du ikke bare holde op. En professionel tilrettelagt nedtrapning og behandling er nødvendig, hvis du skal have succes med at komme ud af din afhængighed af benzodiazepiner.

 

På Behandlingscenter Tjele har vi behandlet mennesker med medicinafhængighed gennem mere en 20 år, så vores erfaring med  med afhængighed af benzodiazepiner, nedtrapning og den sideløbende behandling er stor.

 

V har rigtig gode resultater med behandlingen, men det er vigtigt at være klar over, at en nedtrapningen kan være langvarig og kræve tålmodighed.

 

Du er i gode hænder, enhver nedtrapning planlægges og overvåges i et samarbejde mellem vores læge, sygeplejersker og dig selv. Det er vigtigt, at nedtrapningen foregår i et passende tempo, så abstinenserne ikke føles for voldsomme.

 

Grunden til at  nedtrapning efter afhængighed af benzodiazepiner kan trække er, at de udskilles langsomt, man taler om en lang halveringstid.

 

Afhængighed af benzodiazepiner og alkohol

Hvis du både tager benzodiazepiner og drikker alkohol har du det, der kaldes et blandingsmisbrug.

 

Benzodiazepiner har desuden krydstolerans - eller krydsafhængighed - med alkohol. Det skal forstås sådan, at afhængighed af et rusmiddel automatisk betyder afhængighed af et andet, selvom man aldrig har brugt det. Det vil altså sige, at et menneske, der er afhængig af alkohol, vil blive afhængig af benzodiazepiner, hvis han/hun begynder at tage dem.

 

Hvis du tager benzodiazepiner samtidig med, at du drikker alkohol, forstærker de to stoffer hinandens virkning, og rusen bliver voldsommere.