Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Misbrug af rusmidler

 

Misbrug af rusmidler - alkohol, blandingsmisbrug, medicin og andre stoffer

 

Misbrug af rusmidler dækker over en række forskellige stemningsændrende stoffer. På Tjele Søgården behandler vi mennesker med misbrug af mange forskellige slags rusmidler.

 

Hvis du vil hjælpe en pårørende, der misbruger alkohol eller andre stoffer, så ring til os og hør, hvad du kan gøre for at hjælpe - 70 20 40 80 - telefonerne er åbne hele døgnet.

 

Misbrug af rusmidler - alkohol

Misbrug af alkohol kaldes også alkoholisme eller afhængighed af alkohol. Når vi taler om misbrug af stemningsændrende stoffer, er alkohol det rusmiddel, der er nemmest tilgængeligt. Det findes overalt, kan købes af alle over en vis alder, og det er et lovligt rusmiddel.

 

Alkoholisme er en kronisk og fremadskridende sygdom, skal tages alvorligt, og skal behandles som en sygdom. Et menneske, der lider af alkoholisme kan ikke "bare tage sig sammen".

 

Der er efterhånden en høj grad af videnskabelig dokumentation, der fastslår og underbygger, at vi har at gøre med en sygdom.

 

Har du et misbrug af rusmidler gælder det for alle stofferne, at den eneste farbare vej til et tilfredsstillende liv er at sige nej tak til den første genstand, pille, bane eller pibe. Afholdenhed er den afhængiges eneste mulighed.

 

Udviklingen af alkoholafhængighed følger som regel et mønster gående fra forbrug over overforbrug til afhængighed. Undervejs i dette forløb forekommer en lang række fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som er illustreret iJellinek kurven.

 

Misbrug af rusmidler - blandingsmisbrug

Når man msibruger rusmidler, bliver det, vi kalder blandingsmisbrug stadig mere almindeligt.

 

Blandingsmisbrug er et misbrug eller en afhængighed af to eller flere forskellige stoffer. Alkohol og lægeordineret medicin er det mest almindelige, men vi ser også en del, der har blandet alkohol og hash. Endelig har vi på Tjele Søgården patienter med et blandingsmisbrug af mange forskellige stoffer.

 

I forbindelse med blandingsmisbrug er det betydningsfuldt med en grundig udredning af hvilke stoffer, der har været tale om, for at kunne tilrettelægge en afrusning og den efterfølgende behandling på den bedste måde.

 

Misbrug af rusmidler - medicin og andre stoffer

Et misbrug af rusmidler omfatter ofte afhængighed af lægeordineret medicin. Sundhedsstyrelsens tal fortæller, at formentlig omkring 100.000 danskere er afhængige af medicin. Den lægeordinerede medicin omfatter to hoved grupper:

 

  • Benzodiazepiner, der især gives mod søvnløshed eller angst

  • Forskellige typer morfinpræparater, der gives mod smerter

 

Det forholder sig ikke sådan, at vi på Tjele Søgården tager nødvendig medicin fra mennesker. Vi hjælper mennesker til at holde op med at tage medicin, som ikke længere er nødvendig, som har skabt en afhængighed, og som kan erstattes af en anden livsstil og livsanskuelse.

 

Man kan også misbruge rusmidler med piller købt i håndkøb eller piller købt på det sorte marked.

 

Misbrug af rusmidler omfatter også hash. Hash skaber afhængighed i lighed med andre rusmidler og er, ligesom dem, med i  WHO's ICD-10 klassifikation af sygdomme.

 

Endelig behandler vi mennesker, der har misbrug af andre rusmidler som kokain, amfetamin og lignende.

 

 


Tjele Søgården dækker hele Danmark - Omsorg og udredning - Afrusning