Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Misbrugere med dobbeltdiagnose

 

Dobbeltdiagnose i misbrugsbehandlingen - mennesker, der både har afhængighed af rusmidler og en alvorlig psykisk lidelse

 

Mange misbrugere har det, man kalder en dobbeltdiagnose. Dobbeltdiagnose er den betegnelse man bruger, når et menneske har både et behandlingskrævende brug af rusmidler og mindst én anden alvorlig psykisk lidelse.

 

Mennesker med dobbeltdiagnose føler sig ofte kastet lidt rundt i sundhedssystemet. Det psykiatriske system kan ikke behandle den psykiske lidelse, hvis patienten drikker eller tager andre stoffer, og mange behandlingssteder vil ikke behandle afhængigheden af rusmidler, hvis der ikke er taget hånd om den psykiske lidelse.

 

Integreret indsats med dobbeltdiagnoser på Søgården

På Tjele Søgården kan du begynde at blive behandlet for begge diagnoser samtidigt, vi tilbyder nemlig en integreret indsats. Vores psykiater kan udrede dig for og hjælpe dig i forhold til din psykiske lidelse, mens veluddannede alkoholrådgivere er parate til at hjælpe dig med misbruget.

 

Der er næsten aldrig ventetid på at komme til at tale med vores psykiater. Vi kan tilbyde hurtig konsultation via vores TV-skærm.

 

En dobbeltdiagnose kræver tid i misbrugsbehandlingen, men vores resultater på Tjele Søgården og Behandlingscenter Tjeles øvrige centre er gode.

 

Misbrugere med dobbeltdiagnose - rusmidlerne

I forbindelse med udredningen klarlægger vi, hvilke rusmidler du har brugt.

 

For misbrugere med dobbeltdiagnose kan der være tale om afhængighed af de fleste rusmidler - alkohol, medicin, hash, exctasy, kokain, amfetamin etc.. Men blandingsmisbrug og misbrug af alkohol er det typiske misbrugsmønster for en misbruger, der har en dobbeltdiagnose.

 

Den psykiske del af dobbeltdiagnosen

Det diskuteres meget, hvor mange mennesker med et misbrug af rusmidler der også har en psykisk lidelse.

 

Hvis man siger, at en tredjedel af alle misbrugere også har en psykisk lidelse af en eller anden sværhedsgrad, har man ikke skudt over målet. En del af lidelserne har været til stede, inden misbruget af rusmidlerne startede, men er blevet forværrede af misbruget. Andre psykiske sygdomme kan derimod være  er opstået i løbet af misbruget og måske som en følge af misbruget.

 

Af psykiske lidelser taler vi om psykoser som f.eks. skizofreni. Der kan forekomme personlighedsforstyrrelser, angst, svær depression, ADHD og forskellige andre psykiske lidelser.

 

Behandling af misbrugere med dobbeltdiagnose er en krævende problematik, men med et godt tværfagligt samarbejde, kan det lykkes at hjælpe selv mennesker med svære dobbeltdiagnoser til et bedre liv.

 

Først når den psykiske del af lidelsen er på plads og vel behandlet, er du klar til at udskrives fra Tjele Søgården til den videre behandling på et af Behandlingscenter Tjeles centre.

 

Hvis du vil vide mere om Tjeles behandling af misbrugere med dobbeltdiagnose, så ring til os på 70 20 40 80 - eller send en mail til post@tjele.com .

 

 


Tjele Søgården dækker hele Danmark - Omsorg og udredning - Afrusning