Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Udredning af misbrugere på Tjele Søgården

 

Udredning af misbrugere på Tjele Søgården. Psykisk og fysisk udredning og vurdering af behandlingsbehov.

 

Udredning af misbrugere på Tjele Søgården omfatter en grundig udredning af  psykiske, fysiske og sociale problemer. Som regel sker udredningen med den visiterende kommune som en vigtig samarbejdspartner i hele forløbet. Kommunen bliver også inddraget, når vi sammen med dig skal vurdere det videre behov for behandling.

 

Udredning af misbrugere for psykiske lidelser

Søgården har sin egen psykiater, det betyder, at der ikke er ventetid på at få en samtale.

 

Vores udredning af misbrugere for psykiske lidelser kan starte lige efter de første dage af en eventuel afrusning. Men selvfølgelig skal du være klar til det for at få noget ud af det. Vi spørger selvfølgelig dig, men det vurderes af vores professionelle sundhedsfaglige personale, hvornår du er klar.

 

En udredning omfatter:  

 

  • Samtaler med Tjele Søgårdens psykiater. For at kunne imødekomme behovet for en hurtig konsultation med en psykiater har Behandlingscenter Tjele på alle centre fået etableret mulighed for konsultation via TV-skærm.

  • Samtaler med Tjele Søgårdens psykolog

  • Personalets iagttagelser

 

På baggrund af samtaler og observationer formuleres en skriftlig vurdering af behandlingsbehovet, som vi sender til din hjemkommune.

 

Udredning af misbrugere for fysiske lidelser

Udredningen for de fysiske lidelser startes umiddelbart efter indskrivningen og omfatter:

 

  • Samtaler med Tjele Søgårdens læge

  • Samtaler med Tjele Søgårdens sygeplejersker

  • Blodprøvetagning ved lægehuset i Ørum

  • Personalets iagttagelser

 

Hvis du allerede er i behandling for noget fysisk - forhøjet blodtryk, diabetes eller andet - fortsætter du naturligvis med den behandling, der er igangsat.

 

Vores sundhedsfaglige personale er altid opmærksom på, om der sker nogen ændring i din tilstand i løbet af dit ophold på Søgården. Opstår der noget akut, er du i gode hænder hos Tjeles egne læger, som også kan sørge for, at du bliver indlagt, hvis det er nødvendigt.

 

Udredning af misbrugere for sociale problemer 

Hvis du har sociale problemer - bolig, arbejde, familieforhold eller lignende - taler vi med dig om det lige fra starten. Men hovedvægten i specialtilbuddet om omsorg og udredning på Tjele Søgården ligger i de psykiske og fysiske problemer, du har.

 

Det vil næsten altid være sådan, at du først mod slutningen af et ophold på Tjele Søgården bliver klar til at begynde at forholde dig til sociale problemer. Derfor er det først og fremmest en opgave i det videre behandlingsforløb i Tjele-regi eller i din hjemkommune.

 

En god behandling af et langvarigt og svært misbrug starter ofte med et udredningsforløb. Hør nærmere om Tjele Søgårdens tilbud - ring på 70 20 40 80.

 

 

 

 

 


Tjele Søgården dækker hele Danmark - Omsorg og udredning - Afrusning